Renhold og snørydding

Renhold

Borettslaget har avtale med Holtan Transport og vedlikehold tlf 40 07 49 20 E-postadresse: post@htv24.no om renhold av trappehusene. Dette innebærer at trappene blir rengjort hver uke på torsdager eller fredager.

Snørydding

Skullerudbakken 8-10 Borettslag har gjennom Skullerudtunet Garasjesameie inngått avtale med Anders Venner, Skullerudbakken 6E tlf 451 06 000 om snøbrøyting.

Sesongen for snøbrøyting er fra 1.november til 15.april hvert år.

Brøyting skal skje uoppfordret etter snøfall over ca. 5 cm. Dette gjelder da til alle oppgangene for Skullerudbakken 2-10 på bakkeplan.
Pr. dags dato omfatter ikke avtalen brøyting foran de store utebodene ved blokk 8 og 10.
Strøing skal også skje uoppfordret ved behov.

OBS: For å forhindre vannlekkasjer og slitasjeskader, ber vi hver enkelt beboer måke vekk snø fra svalganger og terrasser (disse omfattes ikke av brøyteavtalen).
Dette gjelder spesielt:
• Svalgangene for beboere i 3.etg (områder uten tak)
• Utenfor inngangsdøra for beboere på bakkeplan

Reklamasjon på renhold/snørydding

Hvis renhold/snørydding er mangelfull eller uteblir, ta kontakt med styret så vi kan ta det opp med tjenesteleverandøren.