Garasjen

Parkering i garasjen

Hver leilighet har en tilhørende parkeringsplass i garasjen. Parkeringsplassen skal følge leiligheten ved eventuelt salg, og kan ikke overdras permanent til andre andelseiere.

Det er kun andelseiere i borettslag tilknyttet Skullerudtunet Garasjesameie som har rett til parkeringsplass i garasjen.

Andelseiere kan leie ut sin parkeringsplass hvis ønskelig, men da kun til husstander som fra før har rett til parkering i garasjen (dvs husstander tilknyttet Skullerudtunet Garasjesameie).

Fellesutgifter utgjør for tiden kr 350,- pr måned pr garasjeplass.

Skullerudtunet Garasjesameie

Garasjeanlegget driftes av Skullerudtunet Garasjesameie, som består av:

  • Skullerudtunet 1 Borettslag
  • Skullerudtunet 2 Borettslag
  • Skullerudtunet 3 Borettslag
  • Skullerudtunet Terasse Sameie
  • Skullerudtunet 8-10 Borettslag

Styret i garasjesameiet består av en representant fra hvert av borettslagsstyrene.

Skullerudtunet Garasjesameie er et tingrettslig sameie som har ansvar for alt som har med parkeringsgarasjen å gjøre, samt ansvar for heisene opp fra garasjen. I tillegg har garasjesameiet hatt ansvar for snøbrøyting siden dette har vært en felles avtale for alle borettslagene. 

Styret i garasjesameiet består av representanter fra hvert av borettslagene/sameiene i Skullerudbakken som benytter parkeringsgarasjen.

Nøkkelopplysninger
Organisasjonsnummer: 985 387 214
Forretningsadresse: Møllergaten 39 v/OBOS Eiendomsforvaltning AS, 0129 Oslo
Postadresse: Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Telefon: 22 86 59 99
Telefaks: 22 86 59 76
Stiftelsesdato: 19.12.2002