Brannsikring

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere standardutstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden med jevne mellomrom. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

Alle våre leiligheter har godkjent røykvarsler og brannslange. Det er for øvrig ingenting i veien for at beboerne på egen hånd kan skaffe seg utstyr i tillegg til dette, i form av ekstra røykvarsler eller brannslokkingsapparat.

Brannslokkingsapparat

De som anskaffer brannslokkingsapparat bør gjøre seg kjent med bruken av dette. Husk også at pulverapparat bør sjekkes og endevendes minst en gang i måneden.

Røykvarsler

Husk at det er deg som beboer som har ansvar for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig!
Kontakt styret hvis dere trenger ny brannvarsler.